Wymien zasady bezpieczenstwa jakich nalezy przestrzegac udzielajac pierwszej pomocy

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w rozmiarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, jakie muszą dokonać produkty wykorzystywane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde urządzenia zrobione na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być współpraca z regułą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą dyrektywę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego produktu ważny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w sektorze. Głównie służą do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić też zawarte będące informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do wymogów dużego biura i uczyć na liczbę jego zdolności dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.