Urzadzenia w przestrzeniach zagrozonych wybuchem

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest dane do wyznaczania wyjść awaryjnych oraz możliwości ewakuacyjnych w budynków użyteczności publicznej. Teraz w hotelach, pensjonatach, a również w kwaterach prywatnych obowiązkowo powinno być zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i wyjść ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera za wiele energii oraz wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z ważnego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym wyraża się stworzenie osobnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na lokalnym rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które pokazały się naprawdę dobrą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wysoce elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, mają ogromną metoda i złe napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia miejsc o poważnym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref publicznych i oświetlenia rezerwowe ma także oświetlenie ewakuacyjne stanowisk pracy w strefie szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie jest duże prawdopodobieństwo wypadku wśród pracowników lub nowych postaci w wypadku awarii oświetlenia. Przykładami takich złych sytuacji będą wykopy i czynności z substancjami toksycznymi lub wybuchowymi. Oraz w przypadku wykonywania obowiązków przy szybko pracujących maszynach, trzeba zrobić ewentualność włączenia światła awaryjnego w formie awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są urządzone w stosunki mikroprocesorowe i połączone magistralą komunikacyjną z jednostką centralną systemu. Wielką zaletą nowoczesnego systemu oświetlenia awaryjnego LED stanowi fakt, iż istnieje wówczas zwłaszcza system rozproszony, co świadczy, iż oprawy ewakuacyjne i pozostałe urządzenia wchodzące w skład systemu, posiadają osobne źródła napięcia w skórze akumulatorów. Cały system oświetlenia awaryjnego LED wykonywa się z głowy centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, i komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami robi się po dwuprzewodowej magistrali.