Pospiech czestochowa

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Gdy na własnej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego artykułu do poskramiania pożarów łączy się inne sposoby gaśnicze. Najprostszym jest oczywiście woda. Przecież nie w dowolnym przypadku można się nią podawać. W pożarach bierze się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że z obecnego, że bogata ją korzystać tylko w pomieszczeniach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie oznacza to, iż nie można spośród niej otrzymywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest funkcjonalnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przekazywaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych podejmujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę stosuje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Zaś w ostatnich przypadkach ogień musi się szerzyć tylko na terenie zamkniętym. W zasięgu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.