Polityka miedzynarodowa studia

HerbasnorexHerbasnorex. Un agent eficient de sforăit

W formie międzynarodowej funkcjonuje język dyplomatyczny, który opisuje się kulturą i płynnością wypowiedzi. Ale prócz tego brzmi on pełen szereg sformułowań, jakie w sposób zawoalowany oddają intencje mówiącego. Trzeba móc je odczytać w forma prawidłowy, co nie zawsze stanowi proste dla klientów. Politycy z odległych krajów wygłaszają publicznie przemówienia i orędzia skierowane do słuchaczy z pozostałych obszarów językowych. W owej formy istotną rolę pełni tłumacz. Od niego w olbrzymiej mierze zależy odbiór przekazu. Musi on nie tylko znać świetnie język mówcy, lecz też powinien posiadać wielką naukę o jakości delikatnej i warunkach międzynarodowych.

Jaka metoda tłumaczeń w dyplomacji jest powszechnie wykorzystywana? Najlepszą kondycją przekładu takich przemówień są tłumaczenia konsekutywne. Nie trwają one na bieżąco czyli równolegle do wypowiedzi, ale w przestrzeniach pomiędzy krótszymi czy dłuższymi partiami tekstu. Tłumacz uznaje za zadanie streścić słuchaczom dane fragmenty, z uwzględnieniem ich ogólnego sensu i uwypukleniem najważniejszych punktów. Niestety istnieje to dobre, bo każdy język zawiera idiomy, czyli zwroty, których nie odda się przetłumaczyć dosłownie, jednak w tryb odpowiedni do całego kontekstu. Język dyplomacji obfituje jeszcze w różne metafory i ogólniki, które wpływania konsekutywne muszą sprowadzić do sytuacji bardziej dosłownej, dostępnej dla odbiorców na innym poziomie. A jednocześnie tłumaczenia konsekutywne pragną istnieć wolne od nadinterpretacji.

Kto powinien wykonywać tłumaczenie?

Źródło:

Osoby wykonujące tłumaczenia muszą posiadać wysoką zdolność do szybkiej analizy treści, wyboru najistotniejszych informacji, skonstruowania wypowiedzi gładkiej i wiernie oddającej rzeczywistą intencję mówcy. To wielka uwaga tłumacza w jego funkcji na arenie międzynarodowej. Tłumaczenia konsekutywne w oficjalnych okolicznościach wykonują profesjonaliści z bogatym doświadczeniem. Obejmują oni zarobione metody zapamiętywania treści lub notowania ich w całości skrótowych znaków dla konkretnych słów, albo symboli zaznaczających intonację, akcentację lub podkreślenia kluczowych haseł. Dzięki obecnemu są w mieszkanie nadać swojej wypowiedzi dynamikę podobną do rodzaju mówcy. A wtedy tłumaczenia konsekutywne to przekład ustny, skondensowany i dlatego zazwyczaj mniejszy od oryginalnego tekstu, oddający kwintesencję treści oraz tok myślowy mówcy i jednocześnie jego intencje.