Odpylacz typu mos

Odpylacz wykonany zgodnie z informacją atex (atex dust collector) żyje w całości filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla zwykłych i ważnych instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwłaszcza w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest polecane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest wybierane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są otwarte w terminie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy jest w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Flexidium 400

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dochodzi do rozprężenia, co sprawia, że ciężkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który ułatwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega braniu się wentylatora po zatrzymaniu, co czyni maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest sprawiedliwe dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w momencie jego funkcji (on-line) kiedy również po jego wyłączeniu (off-line).