Modul program promosi kesihatan

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów siedzących w oparciu o tą jedną bazę danych. W zależności od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program chodzi w towarzystwie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) także w grupy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z dodatkowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany stanowi dla młodych oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z dodatkowymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Zezwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace posiada dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go połączyć z sposobem Comarch ERP XL, z sposobem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do systemu Optima pozwoli na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z zespołem Płatnik, co powoduje na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.