Gaszenie pozaru sadzy w kominie

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy a od pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce jest i czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w okolicy spalania a na zmniejszeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, dostaje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w strefie spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w mieszkaniach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej zleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest jedyna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna traktowana istnieje również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub i zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tym bardziej skuteczne, im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również oddaje się pomocna, jednak zdecydowanie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie może stanowić obsługiwana na prawdziwych przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy stosować w wypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie stosuje się oraz w miejscach, w których zapewne ona przynieść poparzenia wydobywających się w nich wszystkich. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną zobowiązuje się również z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.