Dyrektywa unijna rohs

http://gr.healthymode.eu/hallu-motion-diorthotiki-siskevi-yia-tin-prosarmoyi-tou-megalou-podiou/Hallu Motion. διορθωτική συσκευή για την προσαρμογή του μεγάλου ποδιού

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie potrzebują istnieć zadowolone przez całe produkty, które są dane do skorzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w konkretnych krajach członkowskich określane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może przystępować do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustanowiona w życie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest połączone z wykorzystaniem dowolnego produktu w rozmiarach, w których może istnieć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgodzie z racjami atex i za dostosowanie danego towaru do tych części. Atest atex jest chciany w wypadku produktów, jakie poznają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje wtedy dziedzinę, gdzie kręci się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unii takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią toż stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w wypadku, kiedy duża ilość energii czerpiąca z efektywnego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dociera do wybuchu, który ma istotne zagrożenie dla rośnięcia oraz zdrowia ludzkiego.